Czy spawanie felg i alufelg jest bezpieczne?

Czy spawanie felg jest bezpieczne? Na ten temat krążą różne opinie. Dyskusja w tym zakresie rozgorzała ponownie zwłaszcza po tym, gdy nasi zachodni sąsiedzi zabronili poruszania na takich kołach po swoich drogach. Postaramy się wyjaśnić wszystkie najważniejsze kwestie.

Dlaczego Niemcy powiedzieli “NIE”?

Za naszą zachodnią granicą Niemcy stanowczo sprzeciwili się jeździe na spawanych felgach. Swoją decyzję umotywowali względami bezpieczeństwa. W opinii autorów nowych przepisów, tego typu obręcze mają osłabioną strukturę, przez co obniżone są ich parametry związane z trwałością. Ponadto stwierdzono, że skoro wszystkie felgi dopuszczone do użytkowania na rynku niemieckim muszą mieć stosowną homologację, to po ich spawaniu zmieniają się parametry, a tym samym – nie można dłużej uznawać homologacji za właściwą.

Czy spawanie fel jest bezpieczne?

Na to pytanie można odpowiedzieć na dwa sposoby – i tak i nie. Wszystko w zależności od rodzaju uszkodzeń, które pojawiły się na naszych felgach. O ile rekomendujemy spawanie felg aluminiowych z niewielkimi pęknięciami, o tyle usunięcie poważniejszych defektów znacząco obniża podstawowe parametry bezpieczeństwa. W efekcie – o ile można taką naprawę wykonać na potrzeby dojechania do miejsca docelowego, o tyle niewskazane jest dłuższe poruszanie się na takich kołach.

Jaki uszkodzeń nie należy naprawiać?

Szukając odpowiedzi na pytanie czy spawanie felg jest bezpieczne nie sposób pominąć kwestii tego, jakich uszkodzeń kategorycznie nie powinniśmy naprawiać. Do defektów, których usunięcie może być szczególnie niebezpieczne, należy zaliczyć w szczególności:

  • pęknięcia ramion oraz szprych;
  • mocne skrzywienia osi felgi;
  • defekty powodujące odchylenia od osi większych, niż 1 mm.

Jeżeli specjalista wykryje te wady i stwierdzi, że nie jest w stanie wykonać renowacji felg – nie nalegaj. Swoją opinię wydaje w trosce o Twoje bezpieczeństwo, nie wynika natomiast z jego lenistwa. Ostatecznie to Ty zlecasz mu usługę, za którą odpowiednio zapłacisz. Jeżeli wykonawca nie chce podjąć się zadania, to znaczy, że ma do tego stosowne powody.

Naprawa pęknięć felgi

Niektóre pęknięcia są możliwe do regeneracji. Dotyczy to niewielkich uszkodzeń, których spawanie nie naruszy struktury felgi. Zlecając tego typu usługę warto rozeznać się, jaką techniką spawanie felg zostanie wykonane. Najskuteczniejszą metodą jest TIG, która opiera się o spawanie elektrodą wolframową w osłonie obojętnego gazu, takiego jak chociażby argon. Ten sposób jest gwarancją zachowania najlepszych parametrów wytrzymałościowych stopów metali.

Jakie felgi można spawać?

Kluczową kwestią pozostaje również to, czy spawanie felg jest bezpieczne w przypadku każdego rodzaju obręczy. Co do zasady, tańsze egzemplarze wykonane są z gorszej jakości metali i to niezależnie od tego, czy bierzemy pod uwagę felgi stalowe czy aluminiowe. Modele klasy PREMIUM fabrycznie charakteryzują się lepszą wytrzymałością, co wynika z zastosowanie wyższej klasy surowców. Porównując klasy jakościowe obręczy należy wskazać na jeszcze jeden istotny aspekt. Spawanie gorszej jakości i zarazem tańszych felg może okazać się po prostu nieopłacalne.

Czy spawanie felg jest bezpieczne?

To, czy spawanie felg jest bezpieczne, zależy w znacznej mierze od rodzaju powstałych uszkodzeń. Nie wszystkie pęknięcia można usunąć bez naruszenia struktury obręczy, zwłaszcza tych powstałych na ramionach i szprychach. Okazuje się, że kluczowym aspektem jest również jakość samych felg oraz fabryczna wytrzymałość, która jest determinowana klasą wykorzystanego surowca. Osobną kwestią pozostaje także rynkowa cena felg, które chcemy naprawić. Spawanie budżetowych produktów może okazać się najzwyczajniej w świecie nieopłacalne.