Jakie jest optymalne ciśnienie w oponach?

Prawidłowe ciśnienie w oponach to temat już wielokrotnie poruszany na różnych portalach motoryzacyjnych. Dowodzi to tylko znaczenia, jakie to zagadnienie ma zarówno dla bezpieczeństwa kierowców, jak i żywotności samych opon. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia samego zużycia paliwa, które jest podwyższone w przypadku zbyt niskiego ciśnienia w oponach. Co jeszcze warto wiedzieć?

Jakie ciśnienie w oponach jest dobre?

Szukając odpowiedzi na pytanie „Jakie jest odpowiednie ciśnienie w oponach” należy mieć na uwadze fakt, że każdy producent auta ma inne zalecenia. Z tego powodu nie istnieje żadna uniwersalna wartość, chociaż za bezpieczną na ogół uznaje się 2,2 bara w przypadku samochodów osobowych. Nie jest to jednak regułą, o czym świadczy między innymi to, że każdy producent informację o optymalnym ciśnieniu zawiera zarówno w swoich katalogach, jak i na każdym samochodzie.

Pewne informacje o ciśnieniu w oponach można znaleźć na ich bokach. Zazwyczaj znajdują się tam dwa symbole:

  • MAX LOAD, który oznacza maksymalny dopuszczony nacisk na oponę,
  • MAX PRESSURE, który oznacza maksymalne dopuszczalne ciśnienie w oponach.

Warto jednak wskazać, że oba oznaczenia informują o maksymalnych dopuszczalnych wartościach. Przy czym to, jakie największe ciśnienie może być w danych oponach nie jest równe temu, jakie jest zalecane. Z tego powodu informacji o optymalnej wartości należy szukać w kilku źródłach:

  • najczęściej taką informację podał sam producent auta, głównie na wlewie od paliwa, na słupku lub na drzwiach, nieco rzadziej pod maską,
  • w katalogu producenta, który znajdziemy zarówno w zakładach wulkanizacyjnych, jak i w sklepach z oponami,
  • na stronie internetowej producenta również powinna znajdować się taka informacja,
  • na dedykowanych stronach internetowych, np. www.oponeo.pl lub opony.com.pl

Spadek temperatury, a ciśnienie

Dbałość o właściwie napompowane opony nie jest jednorazową czynnością. Należy mieć świadomość tego, kiedy spada ciśnienie w oponach. Duże różnice wartości można zaobserwować w okresach nagłych skoków dobowych temperatur. Wraz z coraz niższymi wskazaniami termometrów, niższe się robi również ciśnienie. Przykładowo: jeżeli opony zostały napompowane do 2 barów w garażu, w którym panuje 20 stopni Celsjusza, to przy zewnętrznej temperaturze 0 stopni ciśnienie spadnie do 1,8 barów, a przy -20 stopni może wynieść nawet 1,59 bara. Oznacza to spadek o 20%.

Czytaj również: Starzenie opon zimowych – co jest ważne? >>>

Zbyt niskie ciśnienie w oponach – konsekwencje

Do konsekwencji jazdy na zbyt słabo napompowanych oponach należy zaliczyć przede wszystkim: wydłużenie drogi hamowania oraz znacznie gorszą sterowalność pojazdu. Niskie ciśnienie objawia się znoszeniem auta na boki w trakcie jazdy na wprost, a także charakterystycznym „pływaniem” podczas pokonywania zakrętów. Zwiększone jest także zużycie paliwa.

Odbija się to również na pogorszeniu przyczepności auta, które jest szczególnie ważne w okresie zimowym. Dzieje się tak, ponieważ nieprawidłowo napompowana opona nie styka się całą szerokością bieżnika z podłożem, a tylko krawędziami. Dodatkowo szybszemu zużyciu ulegnie bieżnik opony, czego konsekwencją może być konieczność utylizacji ogumienia już po jednym sezonie.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ: w okresie zimowym dopuszcza się zwiększenie zalecanego ciśnienia w oponach o 0,2 bara. Rozwiązanie to pozwoli częściowo zrekompensować dobową różnicę temperatur. Teoretycznie najlepszym sposobem na zachowanie optymalnie napompowanego ogumienia jest bieżąca kontrola ciśnienia, co w praktyce nie zawsze jest możliwe lub nie zawsze o tym pamiętamy.

Zbyt wysokie ciśnienie w oponach

Nie zaleca się również utrzymywania zbyt wysokiego ciśnienia w oponach. W takim przypadku samochód również będzie wykazywać się obniżoną przyczepnością. Przyspieszy to także zużycie bieżnika, a szczególnie jego środkowej części. Konsekwencją jest również podwyższone ryzyko uszkodzenia mechanicznego, które będzie dyskwalifikowało oponę do dalszego użytku. Warto pamiętać o bieżącym wykonywaniu pomiarów, ponieważ jak wskazują statystyki – co 6. wypadek jest konsekwencją nieprawidłowego ciśnienia w oponach. Pogorszeniu ulega również komfort jazdy ze względu na wzmożony hałas, jaki jest generowany przez opony.

Kiedy sprawdzać ciśnienie w oponach?

W dbałości o zapewnienie optymalnych parametrów opon należy regularnie sprawdzać w nich ciśnienie. Najlepiej, gdy kontrola odbywa się co 14 dni, a przynajmniej raz w miesiącu. Za każdym razem należy jej dokonać przed wyruszeniem w dłuższą trasę. Ważną kwestią jest, by unikać wykonywania tej czynności na rozgrzanych oponach – wyższa temperatura powoduje rozszerzenie się gazu, co w efekcie doprowadzi do uzyskania błędnego pomiaru. Będąc przekonani, że zalecana wartość została przekroczona, spuścimy nieco powietrza, co w konsekwencji spowoduje powstanie „kapcia” po wystygnięciu ogumienia.

Gdzie sprawdzić ciśnienie w oponach?

Najłatwiejszym sposobem na kontrolę ciśnienia w oponach jest skorzystanie z podręcznego ciśnieniomierza. Wystarczy nałożyć jego końcówkę na wentyl, by uzyskać pomiar. Po stwierdzeniu nieprawidłowych wartości należy dokonać regulacji ciśnienia. Obecnie każda stacja benzynowa wyposażona jest w kompresor, którym możemy zarówno spuścić nieco powietrza, jak i dopompować opony

Może się zdarzyć, że spotkasz się z różnym określeniem jednostek miar. Najczęściej spotkać można bary (bar), nie brakuje jednak pomiarów wykonanych w atmosferach (atm), kilo paskalach (Kpa) oraz funtach na cal kwadratowych (Psi). Zależności między nimi są następujące:

  • 1 bar = 100 Kpa
  • 1 atm = 101,3 Kpa
  • 1 bar = ok. 14,5 Psi

Prawidłowe ciśnienie w oponach

Korzyści z dbania o prawidłowe ciśnienie w oponach jest bardzo ważne. Jak wynika ze statystyki, co 6. wypadek spowodowany jest zaniedbaniami w tym zakresie. Warto zapamiętać, by pomiaru dokonywać na zimnych oponach. Wyniki mogą się różnić również w zależności od panującej temperatury otoczenia.

Powietrze jest gazem, które rozpręża się w cieplejszych warunkach, a kurczy w zimnych. Z tego też powodu kontroli ciśnienia warto szczególnie dokonać w sytuacji nagłych dobowych różnic temperatur. Regulując wartości należy dostosować się do zaleceń producenta samochodu. Informacje te możemy znaleźć na samym aucie, w Internecie lub u wulkanizatora. Prawidłowe ciśnienie w oponach to nie tylko dbałość o komfort jazdy, ale przede wszystkim nasze bezpieczeństwo

Spodobał Ci się artykuł?